Descarga por artigos

Para subscribirse á revista Terra e Tempo e recibir a nosa revista en formato papel, debes descargar e cubrir o formulario de suscrición e enviárnolo por correo postal ao enderezo que figura no pé do formulario.

Revista Terra e Tempo nº 159-162

Xullo-Decembro de 2014

Bautista Álvarez “Os nosos argumentos”  Lois Diéguez Vázquez “Que é un pobo?” – Xoán Carlos Garrido Couceiro “Que é unha nación?” – Ana Pontón Mondelo “Que é un Estado?” –  Francisco Rodríguez Sánchez “É Galiza unha nación?” – Néstor Rego Candamil “Que é a autodeterminación? – Néstor Rego Candamil “Que son a soberanía e a independencia nacional?” – Alfredo Suárez Canal “Que é o nacionalismo?” – Elsa Quintas Alborés “Que di o dereito internacional ante o exercicio do dereito de autodeterminación?” – Duarte Correa Piñeiro “Que nacións se dotaron de estado propio nos últimos anos? Como?” – Manuel Anxo Fernández Baz “Cal é a diferenza entre un estado federal e un estado confederal?” – Xabier Pérez Igrexas “Nun proceso soberanista, en que consiste o principio de autoorganización?” –  Roberto Vilameá Ponte “A elaboración da Constitución española foi un proceso democrático? Que significou para Galiza a aparición dos Estatutos de Autonomía na mesma?”   Rosana Pérez Fernández “Fracasou o Estado das autonomías? É corrixíbel mediante unha modificación da Constitución española? Que supuxo o Estatuto de Autonomía para Galiza?”  Francisco García Suárez

 “Por que non ten encaixe Galiza nun Estado federal?” – Uxío-Breogán Diéguez Cequiel “Cal foi a posición histórica e actual das forzas políticas españolas a respecto do recoñecemento do carácter plurinacional do estado?” – Xosé Díaz Díaz “Cal é a actual balanza fiscal entre Galiza e España? As balanzas fiscais españolistas?” – Rubén Cela Díaz “Que tipo de repercusións tivo para a economía galega a entrada en 1986 do Estado español na Comunidade Económica Europea?” – Manuel Caride Correa “Que significa formar parte dun bloco militarista como a OTAN? E desde unha perspectiva de defensa do dereito de autodeterminación?” – Aleixo Vilas Castro “Como se insire Galiza no comercio internacional e cales son os fluxos comerciais do noso país co resto do mundo?” – María do Carme García Negro “Que está a impedir o desenvolvemento económico de Galiza tendo como ten unha base sólida o seu sector primario, man de obra cualificada e unha base industrial pequena pero con coñecemento suficiente das regras do mercado?” – Manuel Mera Sánchez “Como condiciona a falta de soberanía a nosa demografía, natalidade ou emigración?” – Bernardo Valdês Paços “Por que o PIB galego continua por baixo da media do Estado e da UE pese a –segundo nos din– recibimos fondos europeos desde hai 25 anos para corrixir este desequilibrio?” – Fernando Branco Parga “Por que Galiza exporta enerxía barata desde hai ducias de anos, estragando o ambiente, sen ter a cambio posibilidades de estabelecer un prezo da enerxía diferenciado que nos beneficie?” – Carlos Callón Torres “Por que estamos a perder oportunidades de desenvolvemento social, económico e cultural co mundo da lusofonía, podendo ter relacións preferenciais, a comezar, con Portugal e Brasil?” – Tareixa Paz Franco “Por que nunca se aproveitou –como irlandeses e británicos– a enorme potencialidade da emigración galega (e das persoas descendentes) en América?” David Pena Díaz “No marco actual constitucional, sería legal (e vinculante) realizar unha consulta ao povo galego sobre o seu futuro? Podería España impedir a celebración dunha consulta destas características?” Nemésio Barxa Álvarez “Seria democrática unha consulta unilateral?” – Xavier Vence Deza “É economicamente viábel unha Galiza soberana?” – Henrique Biéitez Alonso “É posíbel un sistema público galego de pensións?” – Xesús Pereira López “Que pasaría coa débeda publica española? Como se podería realizar a repartición dos activos e dos pasivos entre Galiza e España?” – Xesús Seixo Fernández “Que vantaxes tería contar cun Estado propio desde unha perspectiva das relacións laborais? “- Manuel Rei Romeu “O modelo de democracia que precisamos. Monarquía española, república española ou república galega? – Xoán Costa Casas Cal sería a relación con Portugal?” – Anabel Gulías Torreiro “Que novas relacións se establecerían entre España, Cataluña e Euskadi nunha Galiza soberana? – Alberte Mera García Poderá Galiza competir nuns xogos olímpicos ou en campionatos internacionais en calquera disciplina deportiva? Deixaran de xogar as equipas galegas nas ligas españolas?” – Silvia Seixas Naia “Que implicaría a soberanía na xestión das nosas grandes infraestruturas de transportes e comunicación?” – Bieito Lobeira Domínguez “Que acontecería co exército nunha república galega?” – Emilio López Pérez “É Galiza unha colonia?” – Francisco Xesús Jorquera Caselas “Que vantaxes tería a soberanía desde unha perspectiva fiscal? Cal podería ser o modelo tributario do Estado galego?” – Manuel Da Cal Vázquez “Como afecta ao sector agrogandeiro galego a dependencia nacional?” – Daniel Rodas Chapela “Que impacto tería a soberanía no noso sector pesqueiro e na industria de transformación?” – Alberte Souto Souto “Que posibilidades ofrecería a consecución dun Estado propio a hora da organización territorial das súas institucións?” – Clodomiro Monteiro Martínez Hai banca pública en Europa? Sería conveniente para un Estado galego? – Xavier Campos López “Como afectaría a soberanía no ámbito cultural? – César Mosqueira Lourenzo “Por que a capacidade de decisión é fundamental na ordenación do territorio?” – Anxo Louzao Rodríguez “Que vantaxes tería para o ensino galego contar con estruturas de Estado? – María Pilar García Negro “Que implicaría o exercicio da soberanía para a lingua galega? – Margarida Corral Sánchez “Cales serían as vantaxes da soberanía no campo da igualdade e servizos sociais e sanitarios? – Xosé Salvadores Covas “Por que unha nova Ecogaliza só é posíbel con soberanía?” – Montse Prado Cores “Sería posíbel a separación igrexa‑estado nunha Galiza soberana”